Elektráreň GPZ Pruszcz Gdański

Energetika

Elektráreň GPZ Pruszcz Gdański

Výstavba elektrárne Pruszcz Południe vrátane elektrického vedenia, optickej trasy a 15 kV odberných miest VN.

Výstavba rozvodne a 110 kV nadzemného elektrického vedenia, budovy elektrárne spolu s 15 kV rozvodňou a riadiacou stanicou, dvoch 110/15 kV transformátorov, 25 MVA, recipročných systémov, stĺpov na kondenzátorové batérie, sekundárnych okruhov, telemechanických systémov, systémov riadenia a kontroly, VN – 15 kV káblových koncoviek a vedenia optických káblov.

Investor: Energa - Operator S.A.

Project execution: 2013