Výstavba 40 MW veternej farmy vo Wistke

Energetika

Výstavba 40 MW veternej farmy vo Wistke

Realizácia projektu „na kľúč“ vrátane inštalácie dvoch 2 MW turbín, prípravy a výstavby technickej infraštruktúry, napájacích svoriek spolu s diaľkovým systémom kontroly a riadena, výkonaním funkčných skúšok, získavaním kolaudačného povolenia a spúšťania do prevádzky.

Investor: Energia dla Ciebie Sp. z o.o.

Project execution: 2012