Rekonštrukcia staničného komplexu v Gliwiciach

Infraštruktúra

Rekonštrukcia staničného komplexu v Gliwiciach

Rekonštrukcia železničnej stanice vrátane nástupišťa a dráhovej infraštruktúry, zastrešenia nástupíšťa priestoru medzi koľajami, ako aj tunelových podchodov pre peších. Fasáda, strecha a okná sú renovované z vonkajšej strany. Vo vnútri prebehla renovácia, v rámci ktorej boli položené nové podlahy a steny, kameninová mozaika a drevená klebna. Po rekonštrukcií boli 4 nástupištia, výťahy a eskalátory zakryté klenutou oceľovou strechou. V rámci stanice boli vymenené koľaje, prebehla inštalácia vibroizolačných podložiek za účelom stlmenia vibrácií a hluku. Hlavná hala bola prepojená s menšou, ktorá slúži ako autobusová stanica, čím sa zlepšila mobilita cestujúcich. Taktiež boli nainštalované elektronické informačné tabule zobrazujúce odchody a príchody spojov.

Kubatúra – 36222,07 m3,
Plocha : – 9810,37 m2.

Investor: PKP S.A. i PKP PLK S.A.

Project execution: 2016