Výstavba 40 MW veternej farmy v Karwiciach

Energetika

Výstavba 40 MW veternej farmy v Karwiciach

Výstavba veternej farmy v Karwiciach s výkonom 40 MW vrátane odberného miesta do 110 kV vedenia na trase Sianów – Sławno. Farma pozostáva zo 16 veterných elektrární, každá s kapacitou 2,5 MW, spolu s okolitou infraštruktúrou, ktorá zahŕňa: prístupové cesty, základy pre veterné turbíny a odberné miesta elektrickej energie po jestvujúcom vedení 110 kV na trase Sianów – Sławno.

Investor: PGE Energia Natury PEW Sp. z o.o.

Project execution: 2015