Vily Wodziczki v Poznani

Výstavba

Vily Wodziczki v Poznani

Výstavba dvoch nízkych bodov štýlovo pripomínajúcich starodávnu oblasť Sołaczu, kde je stavba situovaná. Dve tretiny pozemku budú pokryté zeleňou. Investor tiež zvažoval aj s miestnosťou na úschovu bicyklov. Budovy budú vybavené podzemou garážou, sídlisko bude mať systém osvetlenia pre vnútorné a vonkajšie cesty, parkoviská, chodníky, prístupové cesty, oplotenie a ďalšie prvky krajinnej architektúry. Súčasťou projektu sú: stavebné práce, inštalácie a cestné práce, ako aj príprava dokumentácie skutočného vyhotovenia a získavanie kolaudačného povolenia.

Investor: Nickel Development sp z o.o.

Project execution: október 2018