Výstavba 51,2 MW veternej farmy v Lubartówe

Energetika

Výstavba 51,2 MW veternej farmy v Lubartówe

Výstavba veternej farmy v Lubartówe s výkonom 51,2 MW, spolu s odberom energie pomocou 110 kV káblového vedenia do pobočky elektrárne PGE Dystrybucja Lublin. Farma pozostáva zo 16 veterných elektrární, každá s výkonom 3,2 MW spolu s okolitou infraštruktúrou, konkrétne s prístupovými cestami, základmi pod veterné turbíny, odberom energie pomocou 110 kV káblového vedenia vrátane svetelného vlnovodu, 30 kV internej siete a optickej siete, ako aj 110/30 kV koncovej stanice Rudzienko.

Investor: Elektrownie Wiatrowe Wschód sp. z o.o.

Project execution: 2015