Modernizacja trasy tramwajowej w Gdańsku Stogach

W ramach projektu zostanie wykonana przebudowa dwutorowej linii tramwajowej o długości ok. 4 km podzielona na 3 odcinki:

1. ul. Budzysza, na wysokości od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Skiby.
2. ul. Stryjewskiego od skrzyżowania z ul. Skiby do skrzyżowania ul. Nowotnej z ul. Kruczą oraz pętli „Pasanil”.
3. ul. Nowotna od ul. Kruczej do pętli „Stogi Plaża”.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie również układ drogowy wraz z chodnikami, zjazdami oraz ciągami pieszo-rowerowymi. Powstaną 2 pętle tramwajowe, na trasie stanie 14 nowych przystanków, zostanie także zbudowanych 17 przejazdów typu Strail.

Inwestor: Miasto Gdańsk
Termin realizacji: 2019