Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek Lublin – węzeł Niedrzwica Duża

Infrastruktura

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek Lublin – węzeł Niedrzwica Duża

W zakresie projektu leży opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót drogi ekspresowej S19 na odcinku Lublin (węzeł Lublin Węglin – bez węzła) – węzeł Niedrzwica Duża z węzłem od km 0+000,00 do km ok. 12+000,00, długości ok. 12 km. Odcinek ten stanowi fragment zadania inwestycyjnego dla drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, na odcinku Lublin – koniec obwodnicy Kraśnika, zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, w powiecie lubelskim, na terenie gmin Konopnica, Niedrzwica Duża.

Oddanie do użytku: grudzień 2021.

Investor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Project execution: 2021