Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, obwodnica miasta Kraśnik

Infrastruktura

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, obwodnica miasta Kraśnik

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19, na odcinku obwodnica miasta Kraśnik (węzeł Kraśnik Północ – węzeł Kraśnik Południe z węzłem) od km ok. 32+000,00 do km ok. 42+000,00, długości ok. 10 km. Jest to element zadania inwestycyjnego dla drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, na odcinku Lublin – koniec obwodnicy Kraśnika i jest zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, w powiecie kraśnickim, na terenie gmin Wilkołaz, Kraśnik oraz na terenie miasta Kraśnik.

Oddanie do użytku: grudzień 2021.

Investor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Project execution: 2021