Utrzymanie

Utrzymanie

Aldesa zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji budowy farm wiatrowych w Polsce. Nasza oferta obejmuje obsługę logistyczno-techniczną inwestycji na każdym z etapów jej realizacji począwszy od wyboru najkorzystniejszej lokalizacji, poprzez pozyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, etap budowy, aż do momentu rozpoczęcia eksploatacji elektrowni wiatrowej. Wyróżniamy się jakością oferowanych usług oraz szybkością ich wykonania.

W ramach utrzymania oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

  • Serwisu elektrowni wiatrowych

  • Serwisu turbin wiatrowych

 Wracaj