Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Budownictwo

Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Budowa Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wraz z zagospodarowaniem terenu. Nowy budynek powstawł wyłącznie z myślą o Wydziale Historycznym. Znajdują się w nim sale dydaktyczne na 300, 120, 100 i 80 oraz mniejsze na 20 do 60 osób (ogółem 2100 miejsc), biblioteka z magazynami na 320 tys. woluminów i czytelnią z księgozbiorem podręcznym na 75 tys. woluminów, pokoje pracowników naukowych oraz pomieszczenia dla dziekanatu i dyrekcji instytutów.

3 piętra naziemne + piętro techniczne, 1 piętro podziemne, kubatura – 81 500 m3, powierzchnia: 14 400 m2.

Investor: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Project execution: 2014