Utrzymanie i konserwacja urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych w Lublinie

Technologia

Utrzymanie i konserwacja urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych w Lublinie

Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz służących zapewnieniu łączności, związanych z infrastrukturą drogową na terenie Miasta Lublin.

Investor: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Project execution: 2016