Wrocław: Promenady Wrocławskie.

PROMENADY WROCŁAWSKIE - etap IV - zespół wielorodzinnych  budynków mieszkalnych z częścią usługową, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu.

Dane techniczne:

Kubatura –  111 203  m3
Powierzchnia: 3 782  m2
Wartość inwestycji: 45 850 352,43 PLN brutto
Okres realizacji: zakończenie w 2017r.
Inwestor: PRW Sp. z o.o.
Generalny Wykonawca: Aldesa Construcciones S.A.
 

Wracaj