Stacja elektroenergetyczna GPZ Pruszcz Gdański

Energia

Stacja elektroenergetyczna GPZ Pruszcz Gdański

Budowa stacji elektroenergetycznej Pruszcz Południe wraz z linią zasilającą, traktem światłowodowym i wyprowadzeniami SN 15kV.

Budowa rozdzielni i linii napowietrzno-kablowej 110kV, budynku stacji z rozdzielnią 15kV i nastawnią, 2 transformatorów 110/15kV, 25 MVA, zespołów kompensacyjnych, stanowisk baterii kondensatorów, obwodów wtórnych, systemu telemechaniki, systemu sterowania i nadzoru, wyprowadzeń kablowych SN-15kV, linii światłowodowych.

Investor: Energa - Operator S.A.

Project execution: 2013