Budowa farmy wiatrowej Wistka 4MW

Energia

Budowa farmy wiatrowej Wistka 4MW

Projekt zrealizowany w formule „pod klucz” z instalacją 2 x 2MW turbin , przygotowaniem i wybudowaniem infrastruktury technicznej, przyłączy elektroenergetycznych wraz z systemem zdalnego nadzoru i sterowania, przeprowadzeniem testów funkcjonalnych, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i oddaniem do eksploatacji.

Investor: Energia dla Ciebie Sp. z o.o.

Project execution: 2012