Budowa budynku Instytutu Nauk Geologicznych UJ w Krakowie

Budownictwo

Budowa budynku Instytutu Nauk Geologicznych UJ w Krakowie

Realizacja projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj” nowego budynku przeznaczonego dla potrzeb Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie.
Nowy budynek został zaprojektowany i wybudowany przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju, a w szczególności przy zachowaniu dbałości o środowisko naturalne oraz oszczędne gospodarowanie surowcami w całym cyklu budowlanym. Budynek został wyposażony w system BMS oraz instalacje fotowoltaiczne (dachowo-fasadowe) i gruntowe pompy ciepła. Jest ogrzewany wyłącznie ciepłem Ziemi, a energia jest w dużej mierze pozyskiwana ze słońca. Powstał również zielony dach, odzwierciedlający naturalne środowisko Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Powierzchnia całkowita: 5 800 m2
Kubatura: 23 400 m3.

Investor: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Project execution: 2015