Centrum Nowych Technologii Ochota – CeNT II.2. w Warszawie

Budownictwo

Centrum Nowych Technologii Ochota – CeNT II.2. w Warszawie

Drugi etap budowy Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT II.2) – budynku dydaktycznego wraz z parkingiem podziemnym i łącznika zlokalizowanego przy ul. Kolosa, pomiędzy nowobudowanym obiektem a budynkiem wykonanym w Etapie I, wraz z zagospodarowaniem terenu, układem komunikacyjnym oraz infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Pasteura i Banacha w Warszawie. Powstało 5 pięter naziemnych i 1 piętro podziemne o łącznej powierzchni 13 420,85 m2.

Investor: Uniwersytet Warszawski

Project execution: 2015