Budynek laboratoryjnego Tech-Safe-Bio – CIOP w Warszawie

Budownictwo

Budynek laboratoryjnego Tech-Safe-Bio – CIOP w Warszawie

Generalne wykonawstwo budynku laboratoryjnego w Warszawie wraz ze stacją transformatorową i instalacjami wewnętrznymi. Bryła budynku składa się z dwóch części: budynku głównego i Laboratorium Badań Drgań Mechanicznych.

Powierzchnia: budynek A 1 551,50 m2, budynek B 158,30 m2
Kubatura: 33 786,44 m3

Investor: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Project execution: 2015