Budowa Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego CENT III

Budownictwo

Budowa Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego CENT III

Budowa pomieszczeń technicznych, specjalistycznych laboratoriów, sal wykładowych i konferencyjnych, pomieszczeń dydaktycznych, węzłów sanitarnych na każdej kondygnacji, dwóch podstawowych pionów komunikacyjnych z windami, wyposażenie laboratoryjne (dygestoria, stoły wyspowe, blaty laboratoryjne), urządzenia i instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne, elektryczne, sanitarne, przeciwpożarowe, teletechniczne i telekomunikacyjne.

Investor: Uniwersytet Warszawski

Project execution: 2015