Rewitalizacja kampusu Politechniki Łódzkiej

Budownictwo

Rewitalizacja kampusu Politechniki Łódzkiej

Renowacja, przebudowa i rozbudowa zespołu obiektów pofabrycznych dla celów dydaktyki Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej.
Kontrakt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, w tym pozwolenia na budowę (maj 2013), wszelkie prace wykonywane pod nadzorem służb konserwatorskich.

Kubatura: 40 000 m3
Powierzchnia: 7 933 m2

Investor: Politechnika Łódzka

Project execution: 2015