Budowa obwodnicy Drezdenka – Etap II

Infrastruktura

Budowa obwodnicy Drezdenka – Etap II

Budowa obwodnicy Drezdenka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174. Roboty budowlane w zakresie branż: drogowej, mostowej, sanitarnej, energetycznej, teletechnicznej.

Investor: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich

Project execution: 2017