Linia elektroenergetyczna 220kV linia Glinki – Recław

Energia

Linia elektroenergetyczna 220kV linia Glinki – Recław

Wykonanie metodą kompleksową jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 220kV relacji Glinki – Recław. Szacowana długość linii – 49,1 km.
Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami, uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem, pozyskanie służebności przesyłu, opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej, przebudowa obiektów kolidujących z projektowaną linią.

Investor: PSE S.A.

Project execution: październik 2018