Budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna

Infrastruktura

Budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót na odcinku drogi ekspresowej S-19 od km 449+096,52 do km 461+593,03 wraz z włączeniem (odcinek klasy G) do istniejącej drogi krajowej nr 19 od km 448+090,49 do km 449+096,52 oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Investor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Project execution: 2017