Dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo

Energia

Dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo

Wykonanie metodą kompleksową dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo oraz traktów światłowodowych relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo. Projekt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, uregulowanie spraw formalnych, pozyskanie służebności przesyłu, przebudowa obiektów kolidujących z projektowaną linią, demontaż fragmentu istniejącej linii 220kV Żydowo-Gdańsk (125 km), budowa linii wraz z traktami światłowodowymi, powiązanie linii z KSE w stacji 400kV Gdańsk Przyjaźń oraz przedpolu SE Żydowo Kierzkowo, przeprowadzenie prób i badań odbiorczych, zgłoszenie zakończenia prac i uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń.

Investor: PSE S.A.

Project execution: grudzień 2019