Budowa odcinka drogi ekspresowej S7 Płońsk-Czosnów

Infrastruktura

Budowa odcinka drogi ekspresowej S7 Płońsk-Czosnów

Umowa obejmuje budowę prawie 13-kilometrowego odcinka na północ od Warszawy pomiędzy Płońskiem i Czosnowem na odcinku od węzła Siedlin do węzła Załuski (bez węzłów), budowę jednego Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) i jednego Obwodu Utrzymania Drogowego (OD) oraz budowę dwóch węzłów drogowych: Poczernin i Przyborowice.

 

Iwestor: GDDKiA

Termin realizacji: wiosna 2025