Budowa zakładu produkcji folii spożywczej Poligal

Przemysł

Budowa zakładu produkcji folii spożywczej Poligal

Budowa zakładu produkcji folii spożywczej o powierzchni 15 000m2. W ramach zakresu prac: wykonanie fundamentów na potrzeby hali oraz na potrzeby linii produkcyjnej, wykonanie konstrukcji stalowej wraz z obudową, posadzka przemysłowa oraz wykonanie instalacji, sieci elektrycznych i sanitarnych na potrzeby hali i linii produkcyjnej oraz wykonanie budynku biurowego i obiektów pomocniczych (zbiornik na wodę do celów p.poż., portiernia, pompownia itd.) wraz z parkingami i drogami.

Investor: Great Maple Company sp. z o.o.

Project execution: 2017