Rozbudowa fabryki Gestamp. Projekt i wykonanie instalacji.

Przemysł

Rozbudowa fabryki Gestamp. Projekt i wykonanie instalacji.

Projekt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Rozbudowa istniejącej fabryki o powierzchni ponad 40 000m² o kolejne 20 000 m², przy zachowaniu ciągłości pracy w istniejącym obiekcie. Prace objęły wszelkie roboty budowlane, fundamenty, konstrukcje stalowe, obudowę, bramy oraz parkingi i drogi wokół obiektu. Kolejnymi etapami było zaprojektowanie i wykonanie instalacji w obiekcie, roboty budowlane na potrzeby nowej prasy oraz rozbudowa południowej części fabryki.

Investor: Gestamp Polska Sp. z o.o.

Project execution: 2016