Farma wiatrowa o mocy 70 MW w gminie Budzyń

Energia

Farma wiatrowa o mocy 70 MW w gminie Budzyń

Budowa farmy wiatrowej w gminie Budzyń w powiecie chodzieskim w Wielkopolsce. W dwóch etapach stanie tu docelowo 35 wiatraków o łącznej mocy 70 MW.

 

W pierwszym zbudowanych zostanie 25, a w kolejnym 10 wiatraków. Zadaniem Aldesy będzie przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej oraz wykonanie wszelkich prac geologiczno-budowlano-instalacyjnych, w tym: fundamentów, stałych i tymczasowych dróg oraz platform, a także wewnętrznej infrastruktury elektroenergetycznej, umożliwiających montaż wiatraków oraz przyszłą eksploatację i utrzymanie farmy wiatrowej.

Investor: Relax Wind Park III (EDPr)

Project execution: I etap: 2021, II etap: 2022