Inteligentny System Transportowy w Rzeszowie

Technologia

Inteligentny System Transportowy w Rzeszowie

Projekt zrealizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” – system integrujący transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic w tym zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym wraz z dedykowaną mu platformą teleinformatyczną dla systemu ITS oraz wykonanie niezbędnej dla jego funkcjonowania przebudowy skrzyżowań i zmian organizacji ruchu.

Investor: Urząd Miasta w Rzeszowie

Project execution: 2015