Sieć szerokopasmowa – województwo lubelskie

Technologia

Sieć szerokopasmowa – województwo lubelskie

Realizacja infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”, 2900 km (sieć szkieletowa – ok. 240 km oraz dystrybucyjna – 2660 km).

Pozyskanie praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz do korzystania z nieruchomości w okresie eksploatacji sieci, dokonanie wymaganych przepisami prawa zgłoszeń oraz pozyskanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych, uzgodnień i innych dokumentów umożliwiających rozpoczęcie budowy i użytkowania infrastruktury pasywnej sieci.

Investor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Project execution: 2015