Aldesa podpísala zmluvu na výstavbu električkovej trate v Bratislave za vyše 74 miliónov EUR

Aldesa - Aldesa podpísala zmluvu na výstavbu električkovej trate v Bratislave za vyše 74 miliónov EUR

Aldesa podpísala zmluvu o dielo na výstavbu 3,9 kilometrov dlhej električkovej trate v Bratislave. Zmluvná hodnota zákazky presahuje 74 miliónov EUR.

 

Zmluva zahŕňa výstavbu druhej časti električkovej trate v mestskej časti Bratislava – Petržalka v úseku Bosákova ulica – Janíkov dvor. Objednávateľom výstavby je mesto Bratislava (Hlavné mesto SR Bratislava). Zmluva zahŕňa výstavbu 3,9 kilometrovej eletričkovej trate, 7 električkových zástavok, celkovú rekonštrukciu ciest a križovatiek pozdĺž trate, dva nové električkové mosty, cyklistický chodník a chodník pre peších, ako aj zbúranie a odstránenie 280m dlhého tunelu nedokončenej rýchlodráhy. Spoločnosť Aldesa bude realizovať výstavbu trate v rámci konzorcia s dvoma slovenskými spoločnosťami. Hodnota zmluvy je 74 585 993, 94 EUR bez DPH.

 

Prvá etapa výstavby električkovej trate do Petržalky prebehla v rokoch 2013 až 2015 , kedy bola prebehla rekonštrukcia Starého mosta a Štúrovej ulice a výstavba električkovej trate po Bosákovu ulicu. Úsek trate Bosákova ulica – Janíkov dvor bude pokračovať od  zástavky Jungmannova. Následne budú vybudované zástavky: Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov dvor.  Celková dĺžka zástavok bude 65 metrov a budú vybavené bezbariérovým prístupom. Na trati budú dva električkové mosty. Úseky medzi jednotlivými zástavkami budú pokryté zeleňou. Otvorený koľajový zvršok pri električkovom depe bude pokrytý drveným štrkom. Križovatky  budú obsluhované svetelnou signalizáciou, pričom bude aplikovaný aj koncept  preferencie MHD. Paralelne s električkovou traťou je je navrhnutý aj cyklistický chodník.

 

„Sme nadšení a hrdí na našu prvú zmluvu na električkovú trať v hlavnom meste Slovenska. Podobné projekty sme realizovali v mestách v Poľsku; máme množstvo skúseností, ktoré sa pri tomto projekte chystáme patrične využiť,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Javier Lamas. „Nejde len o novú električkovú trať, ale tiež o modernú cestnú a cyklistickú infraštruktúru pre obyvateľov Bratislavy.“

 

Spoločnosť Aldesa dokončila prvé zákazky na Slovensku v roku 2018 pre spoločnosť Jaguar Land Rover (výstavba energocentra a palivového hospodárstva pre nové výrobné haly) a spoločnosť Gestamp (skladová a priemyselná budova s troma výrobnými linkami na automobilové konštrukcie). Získaním projektu na výstavbu električkovej trate v Bratislave spoločnosť Aldesa rozšírila svoje portfólio v krajine na projekty verejného sektora. Ako globálna spoločnosť má Aldesa bohaté skúsenosti s realizáciou projektov v Španielsku, Mexiku, Peru, Čile, Maďarsku a Poľsku. Konkrétne v Poľsku je spoločnosť Aldesa zodpovedná za výstavbu električkových tratí v Poznani a v Gdansku a okrem toho má tiež na starosti zavedenie dynamického informačného systému pre cestujúcich pre PKP/PLK na 133 staniciach a zástavkách naprieč krajinou. Aldesa je tiež generálnym dodávateľom šiestich úsekov rýchlostných ciest vrátane S19, S6 a S7 a má tiež skúsenosti v oblasti veternej energie, informačných (ITS) a bezpečnostných systémov.