Aldesa podpísala zmluvu na výstavbu veternej farmy v obci Budzyń

Aldesa - Aldesa podpísala zmluvu na výstavbu veternej farmy v obci Budzyń

Aldesa Nowa Energia podpísala zmluvu na výstavbu veternej farmy v obci Budzyń v okrese Chodzieski vo Veľkopoľskom vojvodstve. Výsledkom výstavby realizovanej v dvoch etapách bude 35 veterných turbín s celkovou kapacitou 70 MW.

 

Stavba veternej farmy Budzyń je rozdelená do dvoch etáp – prvá etapa zahŕňa výstabu 25 veterných turbín a v druhej časti bude vystavaných ďalších 10. Úlohou spoločnosti Aldesa bude príprava projektu a realizačnej dokumentácie a následná realizácia všetkých geologických, stavebných a inštalačných prác, vrátane základov, dočasných a trvalých ciest a plošín, ako aj vnútornej energetickej infraštruktúry, ktorá umožní inštaláciu veterných turbín a budúcu prevádzku a údržbu veternej farmy. Zmluva stanovuje, že kolaudačné povolenie pre veternú farmu Budzyń I musí byť vydané do konca októbra 2021 a pre veternú farmu Budzyń II do konca februára 2022.