Aldesa podpísala zmluvu so spoločnosťou GDDKiA na realizáciu systému riadenia dopravy na rýchlostných cestách S6 a S7

Aldesa - Aldesa podpísala zmluvu so spoločnosťou GDDKiA na realizáciu systému riadenia dopravy na rýchlostných cestách S6 a S7

Aldesa Construcciones Polska bude mať na starosti realizáciu a údržbu systému riadenia dopravy na rýchlostných cestách S6 a S7 v Pomoranskom a Varmsko-mazurskom vojvodstve. Hodnota zmluvy je 179 mil. PLN (cca. 39 mil. EUR). Systém bude uvedený do prevádzky v roku 2023 a následne bude plynúť obdobie na údržbu a servis v trvaní 5 rokov.

 

Systém umožní riadenie dopravy na rýchlostných cestách, zlepší bezpečnosť a zvýši plynulosť premávky, obmedzí preťaženosť ciest, skráti trvanie prepravy a zníži spotrebu paliva. Projekt pokrýva 31 km rýchlostnej cesty S6 a 200 km rýchlostnej cesty S7. Centrum riadenia dopravy v okolí ciest S6 a S7 bude umiestnené v obci Dworek na rýchlostnej ceste S7. Zariadenia umiestnené v jazdnom pruhu budú slúžiť na riadenie dopravy a poskytovanie aktuálnych informácií vodičom, ako napríklad: informácie o zápchach, náhlych zmenách dopravných podmienok, o vozidlách idúcich proti smeru jazdy. Súčasťou sú tiež kamery na meranie trvania cesty a poveternostných podmienok. V náročných situáciách na ceste budú pomáhať vodičom značenia informujúce o nehodách a čakacích dobách na hraničnom priechode, značky zobrazujúce obchádzkové trasy a tiež zariadenia na prenos rádiových správ a komunikácia s operátorom centra. Zmluva pokrýva celkovú realizáciu systému v rozmedzí 840 dní a následnú údržbu a servis v trvaní 5 rokov.

 

Návrh konzorcia vedeného spoločnosťou Aldesa Construcciones Polska (vrátane spoločností Aldesa Construcciones S.A. a Aeronaval de Construcciones Instalaciones) prestavoval najvýhodnejšiu ponuku. Hodnota zmluvy je 178,979 mil. PLN (cca. 39 mil. EUR). Prvá etapa projektu Národného systému riadenia cestnej premávky získala finančné prostriedky z fondov Európskej únie vo výške viac ako 123 mil. EUR.