Fakulta histórie na Univerzite Adama Mickiewicza v Poznani

Výstavba

Fakulta histórie na Univerzite Adama Mickiewicza v Poznani

Výstavba Fakulty histórie na Univerzite Adama Mickiewicza vrátane správy pozemku. Nová budova bola postavená výhradne pre Fakultu histórie. V objekte sa nachádzajú prednáškové miestnosti pre 300, 120, 100 a 80 ľudí a menšie miestnosti pre 20 až 60 ľudí (celkovo 2100 sedadiel), knižnica a sklady s kapacitou 320 000 zväzkov a čitáreň so súborom príručiek v rozsahu 75 000 zväzkov, vedecké miestnosti zamestnancov, kancelária dekana a kancelárie riadiacich pracovníkov.

3 nadzemné podlažia + technické podlažie, 1 podzemné podlažie, Kubatúra – 81 500 m3, Plocha: 14 400 m2.

Investor: Univerzita Adama Mickiewicza v Poznani

Project execution: 2014