Širokopásmová sieť – Podleské vojvodstvo

Technológia

Širokopásmová sieť – Podleské vojvodstvo

Rozvoj regioalnej širokopásmovej sieťovej infraštruktúry ako súčasť projektu „Širokopásmová sieť pre východné Poľsko – Podleské vojvodstvo“ dokončený v dvoch oblastiach neďaleko Białstoku a Sokółka. Investícia zahŕňala výstavbu chrbticovej a distribučnej siete (distribučná sieť na uzemí v dĺžke 366,6 km, natiahnutie optických káblov – 378,9 km).

Investor: Úrad maršala Podleského vojvodstva v Białystoku

Project execution: 2016