Výstavba 2,8 MW veternej farmy v Rypine

Energetika

Výstavba 2,8 MW veternej farmy v Rypine

Realizácia projektu „na kľúč“ vrátane inštalácie dvoch 1,5 MW VENSYS turbín, dodania, prepravy inštalácie a spúšťania 2 elektrární spolu s diaľkovým systémom kontroly a riadenia; vykonávanie funkčných skúšok a spúšťanie do prevádzky.

Investor: Wiatrak Sp. z o.o.

Project execution: 2012