Výstavba veternej farmy v obci Budzyń v okrese Chodzieski vo Veľkopoľskom vojvodstve.

Energetika

Výstavba veternej farmy v obci Budzyń v okrese Chodzieski vo Veľkopoľskom vojvodstve.

 

 Výsledkom výstavby realizovanej v dvoch etapách bude 35 veterných turbín s celkovou kapacitou 70 MW.

Prvá etapa zahŕňa výstabu 25 veterných turbín a v druhej časti bude vystavaných ďalších 10. Úlohou spoločnosti Aldesa bude príprava projektu a realizačnej dokumentácie a následná realizácia všetkých geologických, stavebných a inštalačných prác, vrátane základov, dočasných a trvalých ciest a plošín, ako aj vnútornej energetickej infraštruktúry, ktorá umožní inštaláciu veterných turbín a budúcu prevádzku a údržbu veternej farmy.

Investor: Relax Wind Park III (EDPr)

Termín ukončenia realizácie: 1. etapa: 2021, 2. etapa: 2022