Wykonujemy „pod klucz”:

  • hale i obiekty przemysłowe,
  • instalacje elektryczne, mechaniczne i specjalne,
  • oczyszczalnie ścieków,
  • sieci kanalizacyjne i wodociągowe,
  • stacje uzdatniania wody,
  • przepompownie ścieków,
  • zakłady utylizacji odpadów.

Realizujemy również projekty energetyczne na wszystkich etapach w technologii węglowej, gazowej i gazowo – parowej.