Sieć szerokopasmowa – województwo podlaskie

Realizacja infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” zrealizowana w dwóch obszarach: białostockim i sokólskim.

Inwestycja obejmowała budowę sieci szkieletowych i dystrybucyjnych (sieć dystrybucyjna na obszarze 366, 6 km, budowa kabla światłowodowego – 378, 9 km).

Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Termin realizacji: 2016