Budowa drogi ekspresowej S19 Iskrzynia – Miejsce Piastowe

Budowa drogi ekspresowej S19 Iskrzynia – Miejsce Piastowe

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 pomiędzy Iskrzynią a Miejscem Piastowym o długości 10,3 kilometra. Wartość umowy to ponad 365 mln PLN.

Umowa przewiduje zaprojektowanie i budowę 10,3 km dwujezdniowej drogi ekspresowej. Na planowanym odcinku powstaną dwa węzły drogowe (Iskrzynia i Miejsce Piastowe) oraz Obwód Utrzymania Drogowego Miejsce Piastowe. Do wykonania będą dwie estakady, pięć wiaduktów drogowych, 11 mostów w ciągu drogi ekspresowej, a także przejście nad S19 dla zwierząt średnich, przejście pod obiektem inżynierskim dla średnich zwierząt oraz przejście pod obiektem inżynierskim dla małych zwierząt. Droga będzie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz urządzenia ochrony środowiska. Na realizację zadania przewidziano 36 miesięcy, z czego 10 miesięcy to czas na zaprojektowanie i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Investor: GDDKiA

Project execution: 2025