Budowa S19 pomiędzy Iskrzynią a Miejscem Piastowym

Infrastruktura

Budowa S19 pomiędzy Iskrzynią a Miejscem Piastowym

Umowa przewiduje zaprojektowanie i budowę 10,3 km dwujezdniowej drogi ekspresowej. Na planowanym odcinku powstaną dwa węzły drogowe (Iskrzynia i Miejsce Piastowe) oraz Obwód Utrzymania Drogowego – Miejsce Piastowe. Do wykonania będą dwie estakady, pięć wiaduktów drogowych, 11 mostów w ciągu drogi ekspresowej, a także przejście nad S19 dla zwierząt średnich, przejście pod obiektem inżynierskim dla średnich zwierząt oraz przejście pod obiektem inżynierskim dla małych zwierząt. Droga będzie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz urządzenia ochrony środowiska.

Investor: GDDKiA

Project execution: 2025