System zarządzania ruchem na drodze ekspresowej S6 i S7

Technologia

System zarządzania ruchem na drodze ekspresowej S6 i S7

W ramach umowy powstanie system zarządzania ruchem na drogach ekspresowych, który obejmie 31 km drogi S6 oraz 200 km drogi S7. Centrum Zarządzania Ruchem w obszarze dróg ekspresowych S6 i S7 umiejscowione będzie w miejscowości Dworek przy S7. Urządzenia umieszczone w pasie drogowym służyć będą zarządzaniu ruchem i przekazywaniu aktualnych informacji kierowcom takich jak: zator, nagła zmiana warunków ruchu, pojazd jadący pod prąd. W jego skład wejdą także kamery służące do pomiaru czasu przejazdu i stacje meteorologiczne. Ponadto system obejmie znaki informujące o zdarzeniach, o czasie oczekiwania na przejściu granicznym, wskazujące trasy objazdu oraz urządzenia do nadawania komunikatów radiowych CB i łączności z operatorem Centrum. Umowa przewiduje wykonanie całości systemu w ciągu 840 dni, a następnie 5-cio letni okres jego utrzymania i serwisowania.

Investor: GDDKiA

Project execution: 2023