Aldesa zorganizowała konferencję „Energia dla Pomorza” w Szymbarku

Aldesa - Aldesa zorganizowała konferencję „Energia dla Pomorza” w Szymbarku

24 października w Szymbarku Aldesa zorganizowała coroczne spotkanie poświęcone budowie dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz samorządowych z obszaru, na którym realizowany jest projekt, a także drogowcy, leśnicy i przedstawiciele innych organizacji związanych z tą inwestycją.

W trakcie spotkania zostały omówione postępy robót, kwestie nadzoru przyrodniczego oraz bezpieczeństwa prac. Aktualnie na słupach rozwieszane są przewody, spodziewany termin uruchomienia inwestycji to wiosna 2019. Następnym etapem będzie demontaż istniejącej linii 220kV Żydowo – Gdańsk I, eksploatowanej od ponad pół wieku. Po zakończeniu tych prac całość przedsięwzięcia zostanie zakończona.

Budowa linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo to inwestycja celu publicznego. Projekt obejmuje swoim zasięgiem 11 gmin na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Inwestycja jest realizowana na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA – operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce.