Odcinek drogi S6 Bobrowniki – Skórowo z decyzją ZRID!

Aldesa - Odcinek drogi S6 Bobrowniki – Skórowo z decyzją ZRID!

Dnia 23 czerwca Wojewoda Pomorski wydał decyzję ZRID dla odcinka S6 między Bobrownikami a Skórowem. Oznacza to, iż prace budowlane na terenie mogą zostać rozpoczęte z efektem natychmiastowym.

Aldesa Polska jest wykonawcą inwestycji, której wartość wynosi ponad 283,1 mln zł. Zakończenie prac budowlanych zaplanowane jest na 2025 rok. Dzięki budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej, przejazd tym 13 kilometrowym odcinkiem S6 skróci się o połowę w porównaniu do obecnej trasy DK6, a także poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy. Planowana droga ekspresowa S6 ma przebiegać ze Szczecina, gdzie ma połączenie z drogą ekspresową S3, przez Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk do Gdańska, gdzie ma zostać połączona z obwodnicą Trójmiasta. Ma ona bardzo duże znaczenie przede wszystkim w skali krajowej ale i międzynarodowej. Droga ekspresowa S6 skomunikuje północne regiony Polski (województwa zachodniopomorskie i pomorskie)  z zachodnią granicą (Niemcy), tym samym stając się jedną z  głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju.

Całej ekipie Aldesy pracującej na projekcie gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszych etapach!