Nowy tramwaj na gdańskie Stogi

Aldesa - Nowy tramwaj na gdańskie Stogi

Aldesa Construcciones Polska, główny wykonawca modernizacji nowej linii tramwajowej na gdańskie Stogi, oddał do użytkowania inwestycję o łącznej wartości ok. 118 mln zł. Ponowne uruchomienie linii nastąpiło nieomal dokładnie w 93 rocznicą otwarcia linii, co miało miejsce 1 lipca 1927 roku.

Linia ma około 3,7 km podwójnego toru. Na trasie jest 7 przystanków. Linię zaprojektowano na prędkość 50 km/h. Testy, które przeprowadzone zostały przed uruchomieniem tramwaju do ruchu, potwierdziły dobrą jakość wykonania, a tym samym możliwość poruszania się pojazdów z wyższą prędkością niż zaplanowana.

Zastosowano dwa rodzaje nawierzchni torowej: tak zwana „klasyczna podsypkowa” oraz nawierzchnia na płycie betonowej. Do wygłuszenia nawierzchni w obrębie zabudowań dzielnicy Stogi zastosowano specjalistyczne maty antywibracyjne (układane pod płytą podtorową) oraz profile gumowe, którymi oklejano szyny. Wzdłuż ulicy Stryjewskiego, w celu zachowania historycznego charakteru Gdańska, torowisko obłożono kostką brukową.

Na etapie realizacji wystąpiły nieprzewidziane kolizje z niezinwentaryzowaną siecią podziemną. Aby zrealizować prace przewidziane w projekcie, konieczne było wykonanie robót dodatkowych w postaci przebudowy poszczególnych elementów uzbrojenia. Ciekawostką jest to, że na niektórych elementach uzbrojenia znajdowały się datowania wcześniejsze niż 1900 rok. W celu realizacji prac dodatkowych, konieczne były dodatkowe uzgodnienia z gestorami sieci oraz zmiana organizacji budowy.

Podczas budowy wykonawca musiał stawić czoła niejednemu niewybuchowi pochodzącemu z okresu II wojny światowej, które były niemałym utrudnieniem w bezpiecznym i terminowym prowadzeniu prac. Warto wspomnieć, że w miejscu skrzyżowania ulic Zimna – Stryjewskiego znajdowało się jezioro, widoczne na starych mapach terenu, a jego pozostałości utrudniły uzyskanie odpowiednich parametrów gruntowych.