Oddaliśmy do użytku dwa odcinki S19!

Aldesa - Oddaliśmy do użytku dwa odcinki S19!

Wybudowane przez Aldesę dwa odcinki w ciągu drogi ekspresowej S19: Lublin/Węglin – Niedrzwica Duża oraz obwodnica Kraśnika zostały oddane do użytku! Stanowią części składowe bezkolizyjnego połączenia drogowego pomiędzy Lublinem a Janowem Lubelskim o łącznej długości 47 km i dalej do Rzeszowa. Aldesa zaprojektowała i wykonała:

10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 – obwodnica Kraśnika. Wykonaliśmy tu 9 wiaduktów, 2 mosty i 2 przejścia dla zwierząt. Droga oddzieli ruch tranzytowy od ruchu lokalnego, omijając miasto Kraśnik. Dzięki bezkolizyjnym skrzyżowaniom z drogami krajowymi i lokalnymi zwiększy się bezpieczeństwo podróżnych. Planowana prędkość przejazdu to 120 km/h. Liczba pasów ruchu: 2 x 2 o szerokości 3,5 metra; szerokość pasa dzielącego: 5m. Obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś. Dodatkowym zadaniem kontraktu był remont odcinka drogi krajowej nr 19 o długości około dziewięciu kilometrów. Wartość całego kontraktu wyniosła 320 mln zł brutto.

12-kilometrowy odcinek S19 od węzła Lublin-Węglin do węzła Niedrzwica Duża. To pierwszy, licząc od strony Lublina, nowo wybudowany fragment drogi ekspresowej. Wykonaliśmy tu 10 wiaduktów, 4 mosty, kładkę dla pieszych, 16 przepustów pełniących funkcję przejść ekologicznych dla płazów i małych zwierząt oraz dwa MOP – Zemborzyce i Radawiec. Droga oddzieli ruch tranzytowy od lokalnego, uwalniając Niedrzwicę, Strzeszkowice i inne miejscowości od wzmożonego ruchu aut po wąskiej, niebezpiecznej oraz zakorkowanej drodze krajowej nr 19. Planowana prędkość przejazdu to 120 km/h. Liczba pasów ruchu: 2 x 2 o szerokości 3,5 metra; szerokość pasa dzielącego: 5m.  Wartość całego kontraktu wyniosła 312,3 mln zł brutto.

Nowa i bezpieczna arteria komunikacyjna została udostępniona kierowcom i podróżnym. Życzymy Wam szerokiej drogi!