JAKOŚĆ GWARANTOWANA OD POCZĄTKU

Polityka jakości firmy Aldesa gwarantuje, że zaproponowane przez nas rozwiązanie jest bezpieczne, niezawodne oraz zgodne ze wszystkimi obowiązującymi specyfikacjami, standardami i normami.

Spółki Grupo Aldesa posiadają Certyfikat Zarządzania Jakością oparty na normie ISO 9001: 2008, który zapewnia zgodność z wymaganiami naszych klientów w odniesieniu do poziomu satysfakcji, a także z wymogami  prawnymi oraz obowiązującymi przepisami w celu zmniejszenia usterek i ustanowienia ram dla ciągłego doskonalenia w rozwoju firmy.

Aldesa posiada również Plan Zapewnienia Jakości stworzony dla każdego projektu. Plan obejmuje przegląd projektu w odniesieniu do wad, niejasności, propozycji ulepszeń itp., a także kontrolę dokumentów (planów i innej dokumentacji budowlanej) oraz inspekcje odbioru materiałów i ich późniejszą identyfikowalność.

Ponadto kontrole są przeprowadzane na początku, w trakcie i po zakończeniu realizacji każdego elementu konstrukcyjnego.

POLITYKA JAKOŚCI

  • zapewnienie, że produkty i usługi dostarczane naszym klientom są bezpieczne, niezawodne i są zgodne z odpowiednimi specyfikacjami, standardami, przepisami i normami;
  • zmniejszenie liczby błędów i usterek;
  • ustanowienie działań nakierowanych na zapobieganie, a nie tylko wykrywanie nieprawidłowości;
  • dostarczanie produktów i usług spełniających oczekiwania naszych klientów pod względem stosunku jakości do ceny;
  • utrzymywanie stałego kontaktu z klientami oraz współpraca w celu ulepszania naszych produktów i usług;
  • instruowanie, motywowanie i angażowanie wszystkich pracowników w zarządzanie i rozwój wdrożonego Systemu Jakości;
  • utrzymywanie zaangażowania w ciągłe udoskonalania Systemu Zarządzania Jakością.